podporují nás

 

IBM logo

 

 MČ Brno Líšeň

 

JMK v roce 2018 finančně podpořil Kavyl z.s. v realizaci projektů Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2018  a Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2018.

LIDL logo

kroužky a volnočasové aktivity

Na tomto místě uvádíme pravidelně probíhající programy a příklady jednorázových akcí. Konkrétní informace a úplný výčet najdete na stránkách jednotlivých lesních školek.

Environmentální kroužky pro děti s doprovodem

V zázemí obou lesních školek probíhají na jaře a na podzim jednou týdně environmentální kroužky pro děti do 3 let v doprovodu rodiče nebo jiné blízké osoby. Jsou zaměřeny na pravidelný pobyt dětí v přírodě.

Od malička děti poznávají přírodu hravou formou − písničky, básničky, tvoření, hry, procházky. Celý program probíhá na prostorné zahradě a v blízkém lese pod vedením lektora z lesního klubu.

Více na stránkách jednotlivých lesních školek – kroužky Výletníček (Stromík), Zvoneček (Mariánka).

Příměstské tábory

V zázemí všech školek organizujeme několik turnusů lesních příměstských táborů pro děti 3 – 7 let, které vedou naši pedagogové a zkušení průvodci.

rychlý kontakt

777 145 343

info@lesnikavyl.cz

FB Kavyl

FB Stromík

FB Mariánka

 

Klub přátel Kavylu 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

© Kavyl z.s. 2019 | Webmaster: www.livebox.cz