podporují nás

 

IBM logo

 

 MČ Brno Líšeň

LIDL logo

lesní kluby a lesní mateřské školy

Nabízíme pravidelné celoroční předškolní vzdělávání pro děti ve věku od 3 – 7 let ve skupinkách po 15-17 dětech pod vedením dvou pedagogů. Pedagogická koncepce je založena na myšlence "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“, a je zaměřena na plnohodnotný rozvoj kompetencí dětí a na využití rozmanitého prostředí lesa. Zdravé sebevědomí, soucit a úcta k ostatním lidem, pokorný vztah k přírodě, to jsou nejvzácnější dary, které bychom chtěli dát našim dětem na cestu životem. Vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován, využíváme prvky alternativních pedagogických směrů. Máme vypracovaný školní vzdělávací program, který naplňuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vydaný MŠMT. Naše děti bez problémů zvládají přechod do základní školy. Obě školky prošly procesem certifikace Asociace lesních mateřských škol a splňují Standardy kvality lesní školky.

Více informací o tomto typu vzdělávání najdete na webu Asociace lesních mateřských škol.

Lesní mateřská škola Mariánka

Lesní školka v Brně-Líšni, která od školního roku 2017/18 vstoupila do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Může tak poskytovat povinný rok předškolní výchovy pro pětileté děti.

Kontakt: www.lesnimarianka.cz, FB Dětský lesní klub Mariánka

Dětský lesní klub Stromík

Lesní školka v Pozořicích s nejdelší tradicí (od roku 2010).

Kontakt: www.stromik.cz, FB Lesní školka Stromík

 

rychlý kontakt

777 145 343

info@lesnikavyl.cz

FB Kavyl

FB Stromík

FB Mariánka

 

Klub přátel Kavylu 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

© Kavyl z.s. 2020 | Webmaster: www.livebox.cz