podporují nás

 

IBM logo

 

 MČ Brno Líšeň

LIDL logo

projekty

Podpora projektů

Přispět na činnost spolku a jeho projekty můžete jednoduše prostřednictvím portálu darujme.cz

Ten umí to a ten zas tohle (2018)

Rodinné stříbro (2018)

Cyklus přednášek a seminářů na téma výchova a vzdělávání.

  • Svátky a tradice (a jejich místo v rodině) (lektorka Johanna Passerin)
  • Jsem nejlepší rodič pro své dítě (lektorka Alena Laláková)
  • Jak prohlubovat svůj vztah s dítětem formou uměleckých terapií (různí lektoři)
  • Vývojová psychologie (lektorka Alena Laláková)

Zahrada více generací (2018)

Nová zahrada DLK Kvítek, která vyrostla díky mnoha hodinám dobrovolnické práce během loňského a letošního roku v Líšni, nabízí rozšíření aktivit spolku zaměřených na zahradničení, sadařství a oživení starých zemědělských tradic. V rámci projektu organizujeme programy, do nichž se společně zapojují děti, rodiče i senioři.

Od semínka - programy, v nichž budou děti se seniory společně zahradničit
Tradice – co babičky a dědečkové umí a my už ne - kroužek, v jehož rámci budou
senioři dětem vyprávět o tom, jak se žilo dřív a společně budou tvořit – péct chleba v
peci, plést z proutí, vyrábět sýry, moštovat apod.
Otevřená zahrada – mezigenerační aktivity v komunitní zahradě LíZa

Stavíme jurtu pro Stromík (2017-18)

Snažíme se, aby lesní klub Stromík byl příjemným místem setkávání. Od září 2017 slouží dětem pro odpočinek a spolku jako prostor pro veřejné aktivity nová jurta. Podpořit projekt můžete zde.

Jsem nejlepší rodič pro své dítě II (2018)

Nabídka prožitkových aktivit v přírodě v průběhu celého roku. Smyslem projektu je ukázat rodičům a prarodičům netradiční možnosti trávení společného času v přírodě prožitkem, pohybem a tvořením.

Líšeňská permakulturní zahrada LíZa (2017)

Cílem projektu je vybudování permakulturní zahrady v zázemí DLK Kvítek, jejíž součástí bude i komunitní zahrada. Mnoho let nevyužívaný, zanedbaný a znečištěný pozemek bude upravený podle architektonického návrhu tak, aby mohl sloužit nejen dětskému lesnímu klubu, ale i veřejnosti.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Vybudování zahrady umožnila také podpora z nadačního fondu AVAST.

Dále děkujeme za pomoc:

Samospráva: MČ Brno Líšeň, Magistrát města Brna - příspěvky z dotačních programů
Sponzoři: Sklizeno, IBM, SUEZ, SAKO
Spolupracující firmy:
IBM volunteering program - finanční podpora a dobrovolnická účast na budování zahrady
Líšeňské firmy:
Kalcit s.r.o. - dodavatel kamenů a štěrku
Pila Belcredi - dodavatel dřeva
Atelier Gaia - odborné konzultace
Stavtrade s.r.o. - pozemní práce, dovoz materiálu
Jednotlivci: členové a příznivci spolku Kavyl - dobrovolnická práce bez nároku na odměnu

Návrat ke kořenům (2017)

Programy pro děti předškolního a mladšího školního věku financované z dotací JMK EVVO 2017. Cílem je podpořit smysl pro ekologii a trvale udržitelný způsob života tak, jak je dětem v tomto věku vlastní - hrou, tvořivou činností, zážitkem. Programy seznamují děti s původními způsoby hospodaření, zpracování textilu, dřeva a potravin a umožňují konfrontaci se současným velkoprůmyslovým a nešetrným zpracováváním.

Jsem nejlepší rodič pro svoje dítě (2017)

Cyklus seminářů, které podporují rodiče a prarodiče v jejich vychovatelských kompetencích, harmonické mezigenerační soužití a pomáhají v integraci nově přistěhovalých rodin do stávající vesnické komunity.

Vzdělávací programy organizuje Kavyl z.s. a spolufinancuje JMK z dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2017.

Projekt Zahrada pro radost (2015)

Projekt na úpravu zahrady ve Stromíku financovaný nadací Veronika. Bylo zakoupeno nářadí, bylinky, ovocné stromy a materiál na výstavbu vyvýšených záhonů a bylinkové spirály.

rychlý kontakt

777 145 343

info@lesnikavyl.cz

FB Kavyl

FB Stromík

FB Mariánka

 

Klub přátel Kavylu 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

© Kavyl z.s. 2020 | Webmaster: www.livebox.cz