podporují nás

 

IBM logo

 

 MČ Brno Líšeň

 

JMK v roce 2018 finančně podpořil Kavyl z.s. v realizaci projektů Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2018  a Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2018.

LIDL logo

kdo jsme

Spolek Kavyl z.s. je členem Asociace lesních mateřských škol. Provozujeme dětské lesní kluby Stromík v Pozořicích (od roku 2010) a Kvítek (od roku 2016) v Brně – Líšni a Lesní mateřskou školu Mariánku (od roku 2012) také v Líšni. Vedle toho podporujeme prorodinné aktivity, do nichž se mohou zapojit všichni, kdo mají chuť se svými dětmi, rodiči či prarodiči něco podnikat. Pořádáme přednášky, hudební či divadelní představení, vedeme volnočasové kroužky, slavíme místní tradice. Naše činnost je pestrá díky aktivní spolupráci s rodiči dětí, příznivci lesní pedagogiky, dalšími spolky a samosprávou v Mikroregionu Roketnice a v Líšni. Toto je způsob práce, který je pro nás smysluplný a máme radost, že se našich akcí účastní sousedé i přespolní.

rychlý kontakt

777 145 343

info@lesnikavyl.cz

FB Kavyl

FB Stromík

FB Mariánka

FB Kvítek

 

Klub přátel Kavylu 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

© Kavyl z.s. 2019 | Webmaster: www.livebox.cz