podporují nás

 

IBM logo

 

 MČ Brno Líšeň

LIDL logo

naši lidé

Klára Krchňavá – zakladatelka, předsedkyně spolku a ředitelka

Narodila se a své dětství prožila v Jižních Čechách. Vystudovala obor Speciální pedagogika na UK v Praze, a obor Etika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělání si doplňuje dalšími kurzy. V životě ji nejvíce ovlivnil a nasměroval kurz Respektovat a být respektován s manželi Kopřivovými. Velkou inspirací jsou pro ni její tři báječné děti.

Je zakladatelkou Dětského lesního klubu Stromík v Pozořicích (2010) a Lesní mateřské školy Mariánka (2012) a Dětského lesního klubu Kvítek v Brně-Líšni (2016). Stará se o organizaci aktivit a komunikaci se státní správou, je ředitelkou lesních školek, působí také jako pedagog a průvodce dětí v klubech a kroužcích. Je členkou týmu Asociace lesních mateřských škol.

Klára Taufarová - zástupkyně LMŠ Mariánka

Vyrostla v Ostravě, vystudovala Obecnou biologii na Masarykově Univerzitě a pracuje jako výzkumník v oblasti lesnictví a meteorologie.

Má dlouholeté zkušenosti s vedením tábornického oddílu a táborů maminek s dětmi. Je maminkou tří dětí.

Martina Hujová – koordinátorka DLK Stromík

Narodila se v Opavě, kde také vyrůstala. V Brně dokončuje studium na pedagogické fakultě v oboru Sociální pedagogika a volný čas.

Při studiu na vysoké škole působila v nízkoprahovém centru pro děti a mládež a jako dobrovolník při středisku výchovné péče. Nyní pracuje v DLK Stromík jako průvodce. 

Michaela Žižková - administrativa

Překladatelka a vystudovaná archivářka, dlouholetá administrátorka hudebních projektů a maminka lesního dítka má ve spolku na starosti vše, co souvisí s psaním a vyplňováním.

rychlý kontakt

777 145 343

info@lesnikavyl.cz

FB Kavyl

FB Stromík

FB Mariánka

 

Klub přátel Kavylu 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

© Kavyl z.s. 2020 | Webmaster: www.livebox.cz